Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα που επιθυμείτε από τα δείγματα δερμάτων.
Σημειώστε τον αριθμό χρώματος που επιθυμείτε στα σχόλια της παραγγελίας σας ή επικοινωνήστε μαζί μας.