Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στο www.imaginetangoshoes.com μπορούν οποτεδήποτε να τροποποιηθούν από την ImagineTangoShoes χωρίς προειδοποίηση. 

Προϊόντα σε προσφορά εμφανίζονται ρητώς ως προσφορά και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μόνο για το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί για την προωθητική ενέργεια.

Οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση που ο συντελεστής ΦΠΑ αναπροσαρμοστεί πριν την αποδοχή  επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, τότε εφαρμόζεται ο νέος συντελεστής ΦΠΑ .

Eπιπλέον, στην τελική τιμή, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, περιλαμβάνονται και τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις (π.χ. έξοδα αποστολής, παράδοσης, ταχυδρομείου κλπ).